Archief per maand: september

RASFF

In de bijlage vindt u het overzicht van de RASFF meldingen bijgewerkt van 19-07-2019 tot 13-09-2019. Bijlage: RASFF meldingen

lees meer

VIV Agenda

Hieronder staan de komende bijeenkomsten voor VIV leden vermeld: – 1 oktober:             Maasvlaktetour Zie onze eerdere nieuwsbrieven. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt inschrijven bij het secretariaat van de VIV. – 5 november:       Visfederatie AV. Uitnodiging volgt. – 27 november:     VIV ALV. Uitnodiging volgt.

lees meer

Vorige week is het VIV bestuur bijeen gekomen om de ontwikkelingen rondom diverse VIV-dossiers en verenigingszaken te bespreken. Zo werden onder andere de dossiers over toegevoegd water, gekleurde tonijn en de EU handelsverdragen besproken. Deze zaken komen regelmatig terug in de nieuwsbrief. Het bestuur heeft verder de jaarrekening 2018 besproken en zal dit met een

lees meer

Op woensdag 27 november a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV) plaatsvinden. Wij willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze ALV, evenals het aansluitende openbare programma en de borrel met hapjes. De ALV zal starten om 14:30 uur met inloop vanaf 14:00 uur. Het programma

lees meer

Al langere tijd zijn er problemen met het onjuist declareren van het nettogewicht van visproducten. Dit is geen specifiek Nederlands probleem en het gaat om wetsovertreding. Binnen de VIV, SIPA en AIPCE-CEP is het gevoel dat scherpere controle op naleving van de wet de enige solide basis is. Om binnen de EU de discussie weer

lees meer

Het rapport dat de VIV heeft opgesteld met betrekking tot superchilling is opgenomen in de portefeuille van EFSA. EFSA heeft aangegeven haar wetenschappelijk advies over dit onderwerp uit te brengen voor 31 december 2020. Wij hopen met het rapport de discussie rondom superchilling weg te nemen. Er zijn op dit moment voor zover wij weten

lees meer

De Europese verkiezingen van dit jaar hebben ertoe geleid dat het definitief maken van het handels- en investeringsverdrag tussen Vietnam en de EU verdere vertraging oploopt. Binnen het nieuwe Parlement zal in september eerst een nieuwe rapporteur aangewezen worden, waarna de twee overeenkomsten besproken zullen worden in het Internationale Handel (INTA) comité (waarschijnlijk eind 2019)

lees meer

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de NVWA strenger is gaan controleren op de hygiënewetgeving met behulp van vangstcertificaten. Uit een vangstcertificaat kan afgeleid worden of de gebruikte productieschepen van de importerende partij seafood op de lijst van erkende inrichtingen (DG-sanco-lijst) hoort te staan of niet. Ontbreekt dit schip op de lijst, dan is

lees meer

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!