AIPCE-CEP stuurt positiedocument over bruto/nettogewicht naar Commissie

Al langere tijd zijn er problemen met het onjuist declareren van het nettogewicht van visproducten. Dit is geen specifiek Nederlands probleem en het gaat om wetsovertreding. Binnen de VIV, SIPA en AIPCE-CEP is het gevoel dat scherpere controle op naleving van de wet de enige solide basis is. Om binnen de EU de discussie weer op gang te brengen, is gekozen de discussie rondom bruto/nettogewicht op verpakkingen weer aan te zwengelen. De bruto/netto discussie bepaalt niet alles, maar daar begint de discussie over onjuiste declaraties wel. AIPCE-CEP heeft op aanvraag van de VIV een positiedocument opgesteld over dit onderwerp en deze verstuurd naar de Commissie.

Rondom het onjuist declareren moet er gestreefd worden naar eenduidig en haalbaar beleid. Het scherp krijgen van het hierboven genoemde bruto/netto vraagstuk in de regelgeving en de etikettenrichtlijn is het minimale wat bereikt zou moeten kunnen worden. Het standpunt van de Europese Commissie is dat alleen het netto gewicht op de verpakking hoort. Wij zien echter dat dit lang niet overall het geval is. Vervolgens is controle op de juistheid van het netto gewicht nodig, want dan gaat het om fraude. Dit is geen nationaal, maar een Europees probleem en vereist dus ook op dat niveau aandacht.

In de bijlage is het positiedocument van AIPCE-CEP terug te vinden.

Bijlage: Positiedocument bruto/nettogewicht AIPCE-CEP

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!