NVWA maakt gebruik van vangstcertificaten voor controle hygiënewetgeving

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de NVWA strenger is gaan controleren op de hygiënewetgeving met behulp van vangstcertificaten. Uit een vangstcertificaat kan afgeleid worden of de gebruikte productieschepen van de importerende partij seafood op de lijst van erkende inrichtingen (DG-sanco-lijst) hoort te staan of niet. Ontbreekt dit schip op de lijst, dan is de kans aanwezig dat de betreffende partij seafood geweigerd wordt aan de grens (BIPs) wanneer dit certificaat wordt gecontroleerd.

Hygiëne wetgeving wordt beschreven in de verordeningen (EG) 852/2004, 853/2004 en 854/2004. Naar aanleiding van deze wetgeving moeten alle inrichtingen waar een verwerkingsstap plaatsvindt een erkenning hebben. Vindt er geen verwerkingsstap plaats (zoals bij de visserij op verse visproducten) dan hoeft de inrichting deze niet te hebben. Informatie op vangstcertificaten kan duidelijk maken of op een schip een verwerking plaats heeft gevonden of niet. Verwerkingsstappen zijn onder andere het invriezen van de vis aan boord of het overladen van vis op een reever.

Het is van belang om als importeur op de vangstcertificaten goed te controleren of de juiste schepen een EU erkenning hebben. De lijst met erkende schepen is te vinden via deze link:

De afgelopen maand zijn er verschillende containers uit China (en Japan) bij binnenkomst Nederland aangehouden, omdat uit de vangstcertificaten duidelijk werd dat sommige schepen op de vangstcertificaten (waaronder reeferschepen) niet erkend waren. Omdat hier eerder niet goed naar gekeken werd (zowel door de NVWA als de importeur), bleek bovengenoemd probleem groot. Na overleg met de NVWA is een overgangsperiode ingesteld voor geïmporteerde visproducten uit China (en Japan) tot 3 november 2019. Tot deze datum zullen de vangstcertificaten door de NVWA niet gebruikt worden om te kijken of de relevante schepen erkend zijn of niet. Na 3 november zullen containers weer aangehouden worden, wanneer niet al de juiste schepen erkend zijn.

Naar aanleiding van de aanhoudingen van containers uit China, heeft de NVWA ook een instructie geschreven over het gebruik van vangstcertificaten bij controle van de hygiënewetgeving. Deze instructie is te vinden via deze link:

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!