Vrijhandelsverdrag tussen EU en Vietnam op zijn vroegst begin 2020 bekrachtigd

De Europese verkiezingen van dit jaar hebben ertoe geleid dat het definitief maken van het handels- en investeringsverdrag tussen Vietnam en de EU verdere vertraging oploopt. Binnen het nieuwe Parlement zal in september eerst een nieuwe rapporteur aangewezen worden, waarna de twee overeenkomsten besproken zullen worden in het Internationale Handel (INTA) comité (waarschijnlijk eind 2019) en plenair in het Parlement (begin 2020). Dit zorgt ervoor dat het vrijhandelsverdrag op zijn vroegst in het eerste helft van 2020 bekrachtigd kan worden.

Ook is vanuit bepaalde hoeken bezwaar tegen het vrijhandelsverdrag omdat Vietnam momenteel de gele kaart voor IUU heeft. Hoewel het akkoord over allerlei (niet vis) producten gaat, kan dit tot verdere vertraging leiden als het EP deze discussie oppakt.

Op 25 juni 2018 hebben de Ministers in de Europese Raad overeenstemming bereikt over het EU-Vietnam handels- en investeringsverdrag. Op 30 juni 2019 hebben EU-Commissaris Malmström en de Roemeense Minister van Industrie, Handel en Ondernemerschap Stefan-Radu Oprea namens de EU de overeenkomst getekend in Hanoi. Gehoopt werd dat het Europees Parlement instemming kon geven voorafgaand aan de Europese verkiezingen van dit jaar, zodat de handelsovereenkomst officieel door de Europese Raad binnen enkele maanden kon worden gesloten. Helaas is dit niet gelukt.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!