Nieuws

RASFF

In de bijlage vindt u het overzicht van de RASFF meldingen bijgewerkt van 14-02-2020 tot 28-02-2020. Bijlage: RASFF meldingen

lees meer

De NVWA presenteert met regelmaat een overzicht van de lopende artikel 24 en artikel 20 onderzoeken in TRACES. Op het overzicht wordt vermeld welke land/product/bedrijfscombinaties van producten van dierlijke oorsprong onder een versterkt controleregime vallen aan de buitengrens van de Europese Unie. Het betreft versterkte controles op basis van Richtlijn 97/78/EG, Artikel 24 en eventueel

lees meer

De EU heeft inzicht gegeven in de EU handelsverdragen per februari 2020. Zo ook de status van de handelsverdragen tussen de EU & Vietnam. In het overzicht staat gemeld dat het Europees Parlement groen licht heeft gegeven voor het EU-Vietnam vrijhandelsverdrag op 12 februari 2020. Na goedkeuring van de Europese Raad, en de ratificatie door

lees meer

Op 19 februari 2020 heeft Duitsland FIKON II geïntroduceerd om te controleren of via Duitsland binnengebrachte visproducten uit derde landen niet afkomstig zijn van illegale, ongeregistreerde en ongereguleerde visserijen (IUU). FIKON II is een web gebaseerde registratieprocedure waarin vangstcertificaten ingevuld moeten worden, maar ook bijbehorende documenten als transportdocumenten en aangiften van overladingen. FIKON II moet

lees meer

Afgelopen maand zijn er veel problemen ontstaan bij de invoer van containers vis uit derde landen (met name China) in Nederland en andere EU lidstaten. De oorzaak hiervoor is het nieuwe CHED-P gezondheidscertificaat, dat geïntroduceerd is bij het in werking treden van de officiële controle verordeningen (OCR) in december. Doordat de certificaten vaak niet correct

lees meer

Er blijkt een verschil in interpretatie te zijn tussen de VIV en de Douane aangaande de producten die tot de HS-categorieën 0302 (vers of gekoeld), 0303 (bevroren) en 0304 (visfilets en ander visvlees) behoren. Dit interpretatieverschil is aan het licht gekomen toen de Douane onlangs bij een van de VIV leden geconstateerd had dat een

lees meer

RASFF

In de bijlage vindt u het overzicht van de RASFF meldingen bijgewerkt van 04-02-2020 tot 14-02-2020. Bijlage: RASFF meldingen

lees meer

Afgelopen week heeft de Commissie haar rapport gepresenteerd van de visserijaudit in Namibië. Het rapport is terug te vinden op de website van de Europese Commissie. Het rapport is overwegend positief en slechts enkele aanbevelingen vanuit de EU zijn gemeld.

lees meer

Afgelopen weken zijn er veel problemen ontstaan bij de invoer van containers vis uit met name India en China in Nederland (en waarschijnlijk andere EU landen). Dit naar aanleiding van het gebruik van het nieuwe CHED-P gezondheidscertificaat, dat geïntroduceerd is bij het in werking treden van de officiële controle verordeningen (OCR) in december. Certificaten blijken

lees meer

Afgelopen weken hebben we samen met verschillende leden van AIPCE-CEP hard gewerkt aan het AIPCE-CEP voorstel voor Autonome Tarief Contingenten (ATQs) 2021-2023. In het voorstel zijn de gewenste quota met de daarbij behorende argumentatie beschreven. Zo ook het voorstel voor een toename van het platviscontingent en het toevoegen van Modified Atmosphere Packaging (MAP) aan meerdere

lees meer

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!