VIV-bestuur bijeen om lopende dossiers en verenigingszaken te bespreken

Vorige week is het VIV bestuur bijeen gekomen om de ontwikkelingen rondom diverse VIV-dossiers en verenigingszaken te bespreken. Zo werden onder andere de dossiers over toegevoegd water, gekleurde tonijn en de EU handelsverdragen besproken. Deze zaken komen regelmatig terug in de nieuwsbrief. Het bestuur heeft verder de jaarrekening 2018 besproken en zal dit met een positief advies voorleggen aan de ALV. De rekening sluit met een beter dan begroot resultaat. Vervolgens is de begroting 2020 aan de orde geweest. Het bestuur zal met een voorstel voor een contributieverlaging komen. Dit alles zal op 27 november in de ALV aan u voorgelegd worden.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!