Archief per maand: juni

RASFF

In de bijlage vindt u het overzicht van de RASFF meldingen bijgewerkt van 07-06-2019 tot 21-06-2019. Bijlage: RASFF meldingen

lees meer

In de eerste helft van 2019 zijn 199 RASFF meldingen gedaan rondom vis, schaal- en schelpdieren in de EU, 19% minder dan in 2018 (246). De meeste RASFF meldingen hadden betrekking op de aanwezigheid van pathogene micro-organismen (27%; 53 meldingen). Ook de aanwezigheid van zware metalen (22%; 43 meldingen), parasieten (11%; 21 meldingen) en residuen

lees meer

Op 12 juni 2019 heeft de NVWA een reactie ontvangen van de Commissie op haar brief over gekleurde tonijn. De NVWA heeft in deze brief de Commissie gevraagd om informatie rondom legale interpretatie en verduidelijking van het gebruik van CO, plant extracten en antioxidanten in tonijn. In de brief laat de Commissie weten dat hun

lees meer

Volgende week woensdag, 26 juni 2019, zal de handelswerkgroep van AIPCE-CEP weer bijeen komen. Gedurende deze werkgroep zullen verschillende dossiers behandeld worden en de mogelijkheid geboden worden om vragen te stellen aan de Commissie over relevante onderwerpen. De agenda van de vergadering staat in de bijlage van dit document. De volgende onderwerpen zullen besproken worden:

lees meer

Zoals aangegeven in eerdere nieuwsbrieven, zal na de herziening van de Controle Verordening (EG) nr. 1224/2009 het digitaal invoeren van vangstcertificaten in het nieuwe EU systeem CATCH verplicht gaan worden. Dit moet als voordeel hebben, dat IUU document controle en eventuele verificaties sneller kunnen verlopen. CATCH zal echter ook leiden tot extra (administratieve) lasten voor

lees meer

RASFF

In de bijlage vindt u het overzicht van de RASFF meldingen bijgewerkt van 24-05-2019 tot 07-06-2019. Bijlage: RASFF meldingen

lees meer

Zoals eerder gemeld in de nieuwsbrief van de VIV, worden mogelijke additionele importheffingen ingesteld door de Commissie voor producten uit de Verenigde Staten. Aanleiding voor deze mogelijke additionele importheffingen is het geschil tussen de EU en VS met betrekking tot EU-subsidies voor de civiele luchtvaart. Naar aanleiding hiervan heeft AIPCE-CEP, in samenwerking met de Visfederatie/VIV,

lees meer

Op 4 juni 2019 heeft WTO haar jaarrapport gepubliceerd. Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van de activiteiten van de organisatie in 2018 en begin 2019. In het jaarrapport wordt duidelijk dat toenemende handelsspanningen, handelsrestricties en economische onzekerheden hebben geleid tot uitdagingen voor de wereldhandel in 2018. Dit heeft effect (gehad) op de groei in

lees meer

Op woensdag 6 juni heeft de zogenoemde EU IUU coalitie (EJF, Oceana, the Nature Conservancy, PEW en WWF) een bijeenkomst georganiseerd over IUU en de rol van RFMO’s (Regional Fisheries Management Organisations). Tijdens de bijeenkomst werd het rapport ‘Achieving Transparency and combating IUU fishing in RFMOs’ gepresenteerd en werden aanbevelingen gedaan hoe transparantie en anti-IUU

lees meer

Voordat een derde landen producent visproducten kan exporteren naar de EU, moet deze eerst goedgekeurd worden door de EU. Wanneer het bedrijf goedgekeurd is, wordt deze opgenomen op de EU lijst met goedgekeurde ondernemingen. Deze lijst is te raadplegen via de website van de EU en kan gebruikt worden door EU importeurs om te controleren

lees meer

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!