RASFF

In de bijlage vindt u het overzicht van de RASFF meldingen bijgewerkt van 21-06-2019 tot 05-07-2019. Bijlage: RASFF meldingen

lees meer

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief, zal na de herziening van de Controle Verordening (EG) nr. 1224/2009 het digitaal invoeren van vangstcertificaten in het nieuwe EU systeem CATCH verplicht gaan worden. De Commissie heeft op haar website een informatiedocument geplaatst, waarin meer informatie gegeven wordt over CATCH en het tijdspad ervan. Het informatiedocument over CATCH

lees meer

Het controleproces van de NVWA bij import van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong vanuit landen buiten de EU (‘derde landen’) wordt uitgevoerd volgens Europese wet- en regelgeving en Nederlandse wet- en regelgeving. De NVWA maakt gebruik van een kwaliteitssysteem om te zorgen voor een correcte uitvoering van de controles en daardoor de dier-

lees meer

Vorige week woensdag, 26 juni, heeft de handelswerkgroep van AIPCE-CEP plaatsgevonden. Tijdens deze werkgroep zijn diverse handelszaken besproken, waaronder de huidige status van de autonome tarief contingenten (ATQs). Deze vergadering kregen we ook de kans om de nieuwe verantwoordelijke voor ATQs binnen DG Mare bij te praten over het belang van deze contingenten. Sinds kort

lees meer

Vorige week dinsdag hebben de Ministers in de Europese Raad overeenstemming bereikt over het EU-Vietnam handels- en investeringsverdrag. Op 30 juni 2019 hebben EU-Commissaris Malmström en de Roemeense Minister van Industrie, Handel en Ondernemerschap Stefan-Radu Oprea namens de EU de overeenkomst getekend in Hanoi. Nu het handels- en investeringsverdrag door de EU en Vietnam is

lees meer

RASFF

In de bijlage vindt u het overzicht van de RASFF meldingen bijgewerkt van 07-06-2019 tot 21-06-2019. Bijlage: RASFF meldingen

lees meer

In de eerste helft van 2019 zijn 199 RASFF meldingen gedaan rondom vis, schaal- en schelpdieren in de EU, 19% minder dan in 2018 (246). De meeste RASFF meldingen hadden betrekking op de aanwezigheid van pathogene micro-organismen (27%; 53 meldingen). Ook de aanwezigheid van zware metalen (22%; 43 meldingen), parasieten (11%; 21 meldingen) en residuen

lees meer

Op 12 juni 2019 heeft de NVWA een reactie ontvangen van de Commissie op haar brief over gekleurde tonijn. De NVWA heeft in deze brief de Commissie gevraagd om informatie rondom legale interpretatie en verduidelijking van het gebruik van CO, plant extracten en antioxidanten in tonijn. In de brief laat de Commissie weten dat hun

lees meer

Volgende week woensdag, 26 juni 2019, zal de handelswerkgroep van AIPCE-CEP weer bijeen komen. Gedurende deze werkgroep zullen verschillende dossiers behandeld worden en de mogelijkheid geboden worden om vragen te stellen aan de Commissie over relevante onderwerpen. De agenda van de vergadering staat in de bijlage van dit document. De volgende onderwerpen zullen besproken worden:

lees meer

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!