Archief per maand: januari

RASFF

In de bijlage vindt u het overzicht van de RASFF meldingen bijgewerkt van 20-12-2019 tot 17-01-2020. Bijlage: RASFF meldingen

lees meer

Om te kunnen exporteren naar de EU moeten bedrijven in een derde land zijn goedgekeurd om visproducten van dierlijke oorsprong te exporteren naar de EU. Dit bedrijf moet dan geregistreerd staan op de lijst van goedgekeurde bedrijven van niet-EU-landen voor die specifieke categorie levensmiddelen. De meest recente lijst met door de EU goedgekeurde bedrijven is

lees meer

De lijst van EU goedgekeurde veterinaire inspectieposten aan de grens (Border Control Posts; BCPs) wordt enkele keren per jaar opnieuw beoordeeld. BCPs bevinden zich in EU lidstaten, maar ook in IJsland, Noorwegen en Zwitserland. De goedgekeurde BCPs en de daarbij behorende contactgegevens staan weergegeven op de website van de Europese Commissie welke te raadplegen is

lees meer

De NVWA presenteert met regelmaat een overzicht van de lopende artikel 24 en artikel 20 onderzoeken in TRACES. Op het overzicht wordt vermeld welke land/product/bedrijfscombinaties van producten van dierlijke oorsprong onder een versterkt controleregime vallen aan de buitengrens van de Europese Unie. Het betreft versterkte controles op basis van Richtlijn 97/78/EG, Artikel 24 en eventueel

lees meer

Sinds de inwerkingtreding van dit handelsakkoord op 21 november 2019 heeft Singapore alle invoerrechten op EU-producten afgeschaft. Ook heeft de EU-invoerrechten op de meeste producten uit Singapore afgeschaft. De douane heeft een mededeling gepubliceerd met daarin informatie over de voorwaarden die in acht moeten worden genomen om gebruik te kunnen maken van het handelsakkoord. Zo

lees meer

Op 27 en 28 januari organiseren de ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Global March Against Child Labour en het Nederlands Ondernemingsbureau (RVO) de conferentie “Taking next steps – Ending child labour by 2025”. Om kinderarbeid in de supply chain te beëindigen hebben overheden, bedrijven

lees meer

Als VIV houden wij de RASSF meldingen bij die verschijnen voor vis-, schaal- en schelpdieren en maken hier analyses van. Zo ook over het jaar 2019. Het aantal RASSF meldingen per maand lag tussen de 30 (november) en 62 (juli) en kwam uit op een totaal van 479 meldingen. Met name meldingen over pathogene micro-organismen

lees meer

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!