Onze missie

Missie en werkterrein

De Missie van de VIV is om de randvoorwaarden voor aangesloten bedrijven te optimaliseren zodanig dat zij ondersteund worden in hun dagelijkse operatie. De VIV promoot de belangen van de sector en streeft naar een stabiele grondstofvoorziening, een sterke concurrentiepositie, werkbare regelgeving en het bevorderen van het imago van de industrie.

 

Op basis van de missie voert de VIV de volgende taken uit:

* individuele leden-ondersteuning bij praktische importvraagstukken via kennis, advisering, en bemiddeling met overheden.
* collectieve informatievoorziening naar de leden
* deelnemen aan relevante nationale en internationale overlegstructuren en conferenties.
* opstellen en uitdragen van collectieve standpunten over zaken die de bedrijfsvoering van de aangesloten bedrijven raken
* aanspreekpunt zijn namens de leden voor externe belanghebbenden,     

waaronder instanties, maatschappelijke organisaties, media, onderzoeksinstellingen en anderen.

Enkele werkterreinen die in de uitvoering van de taken terugkeren zijn onder meer:

* levensmiddelenregelgeving en kwaliteitszaken
* specifieke importbepalingen
* invoerrechten
* handelsovereenkomsten met derde landen
* duurzaamheid/ maatschappelijk verantwoord ondernemen  

 Organisatiestructuur:

De leden stellen via de Algemene Ledenvergadering het beleid van de vereniging vast.
Het bestuur vult de beleidslijnen van de ledenvergadering verder in.
De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door het secretariaat.

(079) - 30 30 310
Bel met het secretariaat

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!