RASFF overzicht eerste helft 2019

In de eerste helft van 2019 zijn 199 RASFF meldingen gedaan rondom vis, schaal- en schelpdieren in de EU, 19% minder dan in 2018 (246). De meeste RASFF meldingen hadden betrekking op de aanwezigheid van pathogene micro-organismen (27%; 53 meldingen). Ook de aanwezigheid van zware metalen (22%; 43 meldingen), parasieten (11%; 21 meldingen) en residuen van veterinaire medicinale producten (3%; 5 meldingen) kwamen relatief veel voor in de eerste helft van dit jaar.

Pathogene micro-organismen: Binnen de RASFF meldingen met betrekking tot de aanwezigheid van pathogene micro-organismen zijn vier belangrijke productgroepen te onderscheiden: zalm (14), mosselen (14), oesters (6) en garnalen (7). In (gerookte) zalm uit met name Denemarken, Letland en Estland werd Listeria monocytogenes aangetroffen (14 meldingen). In mosselen en oesters werden respectievelijk E.coli (6 meldingen), salmonella (7 meldingen) en het Norovirus (6 meldingen) aangetroffen. De mosselen kwamen met name uit Zuid-Europa en de Oesters uit Frankrijk. Garnalen waren met name besmet met Vibrio spp.

Zware metalen: De aanwezigheid van te hoge hoeveelheden zware metalen werd aangetroffen in met name zwaardvis (17) en tonijn (7), maar ook inkvis/octopus (5), Zeebrasem (4) en Marlijn (3). Kwik en/of cadmium (met name van Zuid-Europese oorsprong) werden bij deze meldingen in te hoge waardes aangetroffen.

Parasieten: De hoge hoeveelheid RASFF meldingen voor parasieten werd met name veroorzaakt door Anisakis in zeeduivel uit Frankrijk. Het betrof hier 10 van de totaal 21 meldingen in de eerste helft van 2019. 5 meldingen voor parasieten betrof Anisakis in makreel.

Residuen van veterinaire medicinale producten: Vergeleken met de eerste helft van 2018 zijn de meldingen over residuen van veterinaire medicinale producten in de eerste helft van 2019 drie keer zo laag, van 15 meldingen naar 5 meldingen. 2 van de meldingen betrof de aanwezigheid van antibiotica in garnalen uit India (8 in 2018).

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!