Commissie reageert op brief NVWA met betrekking tot gekleurde tonijn

Op 12 juni 2019 heeft de NVWA een reactie ontvangen van de Commissie op haar brief over gekleurde tonijn. De NVWA heeft in deze brief de Commissie gevraagd om informatie rondom legale interpretatie en verduidelijking van het gebruik van CO, plant extracten en antioxidanten in tonijn.

In de brief laat de Commissie weten dat hun standpunt rondom het gebruik van CO in tonijn niet afwijkt van het eerder gestuurde standpunt van April 2004. CO is op geen enkele manier toegestaan als additief. De Commissie ziet de ‘clear smoke’ technologie als een indirecte manier om CO toe te voegen aan vis, en raadt aan deze producten te rapporteren aan het AAC-FF (voedselfraude) systeem.

Rondom het toevoegen van plantenextracten aan visproducten en het ‘quantum satis’ toevoegen van E300-E302 antioxidanten laat de Commissie weten dat zij de eerdere uitspraken van het SCOPAFF Tox besliscomité onderschrijft. Het besliscomité heeft aangegeven dat plantextracten moeten worden gedeclareerd als additieven wanneer zij een niveau van bestanddelen bereiken die in staat zijn een technologische functie in voedsel uit te oefenen (bijvoorbeeld als antioxidant). Ook heeft het besliscomité aangegeven dat additieven die ‘quantum satis’ gebruikt mogen worden, niet hoger mogen zijn dan noodzakelijk is, om het desbetreffende doel te behalen (Voor E300-302 (antioxidant) betreft dit 300 mg/kg). Wanneer plantextracten en ‘quantum satis’ antioxidanten onjuist toegevoegd worden aan visproducten raadt de Commissie ook aan om dit te rapporteren aan het AAC-FF.

Op 8 juli heeft de VIV een overleg met de NVWA over het gekleurde tonijn dossier. Tijdens dit overleg zal ook de brief van de Commissie besproken worden. De VIV streeft naar een gelijk speelveld in de tonijnindustrie en zal in het gesprek met de NVWA duidelijk maken, dat een gelijke manier van controleren en handhaven binnen de EU moet plaatsvinden.

Bijlage: Brief Commissie aan NVWA mbt gekleurde tonijn

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!