Rapport EU IUU coalitie: meer transparantie en tegengaan IUU visserij in RFMO’s

Op woensdag 6 juni heeft de zogenoemde EU IUU coalitie (EJF, Oceana, the Nature Conservancy, PEW en WWF) een bijeenkomst georganiseerd over IUU en de rol van RFMO’s (Regional Fisheries Management Organisations). Tijdens de bijeenkomst werd het rapport ‘Achieving Transparency and combating IUU fishing in RFMOs’ gepresenteerd en werden aanbevelingen gedaan hoe transparantie en anti-IUU visserijmaatregelingen verbeterd zouden kunnen worden binnen RFMOs.

Het rapport dat gepresenteerd werd door de EU IUU coalitie is terug te vinden in de bijlage. In het rapport worden maatregelen beschreven welke bij zouden moeten dragen aan betere transparantie en het tegengaan van IUU visserij in RFMOs.

Aan de EU, een belangrijke vlagstaat en marktstaat in globale visserij, wordt in het rapport gevraagd om:

    1.   door te gaan met het bevorderen van transparant visserijbeheer op mondiaal niveau;
    2.  allianties aan te gaan met contractpartijen en samenwerkende niet-contractpartijen
(CPC’s) van RFMO’s voor het intensiveren van de inspanningen om maatregelen te implementeren voor de
aanpak van IUU-visserijpraktijken; en
   3.   RFMO-maatregelen vast te stellen (indien niet aanwezig) welke actie zouden ondernemen tegen CPC’s van RFMO’s in gevallen van niet-naleving.

Bijlage: Achieving Transparancy and combating IUU fishing in RFMOs

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!