CATCH zal verplicht worden: VIV raadt aan deel te nemen aan pilot

Zoals aangegeven in eerdere nieuwsbrieven, zal na de herziening van de Controle Verordening (EG) nr. 1224/2009 het digitaal invoeren van vangstcertificaten in het nieuwe EU systeem CATCH verplicht gaan worden. Dit moet als voordeel hebben, dat IUU document controle en eventuele verificaties sneller kunnen verlopen. CATCH zal echter ook leiden tot extra (administratieve) lasten voor de importeur. Door nu vrijwillig deel te nemen aan CATCH, kunnen de ervaringen bijdragen aan de uiteindelijke ontwikkelingen van dit systeem.

De Commissie raadt aan de toekomstige gebruikers van CATCH het systeem nu vrijwillig te gaan gebruiken, zodat CATCH zo goed mogelijk opereert wanneer het verplicht gaat worden. Vrijwillig gebruik van CATCH kan helpen mogelijke bugs en fouten uit het systeem te halen.

Van belang is dat het nieuwe systeem CATCH werkbaar gaat zijn voor importeurs. Het EU gecontroleerde systeem moet niet gaan leiden tot onnodig hoge administratieve last voor de importeur en afname in (oplossing)flexibiliteit. De VIV raadt daarom haar leden aan om vrijwillig deel te nemen aan CATCH om mogelijke problemen vroegtijdig te ondervangen. Op deze manier kan mogelijk bijgestuurd worden in het CATCH ontwikkelproces.

Indien bedrijven wensen vrijwillig deel te nemen aan CATCH, kunnen zij contact opnemen met het NVWA Single Liaison Office IUU met cc naar Cristina Ruiz-Espinoza van de NVWA en het VIV-secretariaat. Als VIV zullen we gedurende de deelname met de VIV-leden in werkgroepverband mogelijke knelpunten en suggesties voor verbeteringen van CATCH bespreken.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!