Stand van zaken lopende dossiers besproken tijdens bestuursvergadering VIV

Op dinsdag 16 april is het VIV bestuur bij elkaar gekomen voor een vergadering. In deze vergadering zijn algemene verenigingszaken besproken, maar is onder andere ook gekeken naar de status van lopende VIV-dossiers als superchilling, gekleurde tonijn en toegevoegd water. Duidelijk werd, dat in de meeste gevallen gewacht wordt op actie vanuit de NVWA en/of de Commissie.

Superchilling: Het rapport over superchilling ligt al even in Brussel. Begin april is er contact geweest met DG Santé over dit dossier. DG Santé gaf aan dat er een voorlopig verzoek naar EFSA gestuurd is om het superchilling rapport/dossier te behandelen. Na Pasen zou er een officieel verzoek naar EFSA gestuurd worden. Er is nog niet afgesproken of en wanneer EFSA een reactie geeft op het dossier.

Op dit moment ondervindt de handel niet veel problemen rondom import superchilling producten. Het blijft echter lastig zonden goede uitspraak van de Commissie. Hierdoor blijf je afhankelijk van de willekeur van de desbetreffende controleur.

Gekleurde tonijn: De VIV heeft in dit dossier een brief gestuurd naar de NVWA om meer antwoorden te krijgen over het vervolg van het creëren van een gelijk speelveld rondom tonijn. Taken liggen er voor VWS en NVWA om binnen de EU meer duidelijkheid te krijgen (lees: Commissie vragen om duidelijk geschreven standpunt rondom onder ander het gebruik van CO) en mogelijke aanpassingen voor te stellen (lees: opnemen SCOPAFF uitspraken rondom gebruik additieven E300-302 in regelgeving). De inhoud van de brief kan hier gevonden worden. Vanuit AIPCE-CEP wordt er ook een brief gestuurd naar de Commissie om meer duidelijkheid te krijgen rondom gekleurde tonijn.

Toegevoegd water: De VIV heeft ook in dit dossier een brief gestuurd naar de NVWA. In deze brief worden met de problemen rondom toegevoegd water in met name Duitsland beschreven en gevraagd aan de NVWA om deze problematiek aan te kaarten bij hun collega’s in Duitsland.

Duitsland heeft bepaald, dat visproducten waarbij meer dan 12% water is toegevoegd moeten behoren tot verwerkt product (in plaats van vers/bevroren producten). Dit betekent dat visproducten volgens Duitsland op een andere manier geïmporteerd moeten worden (Lees: onder GN-code 1604 in plaats van GN-code 0302/0303) en dat de labels van de visproducten in Duitsland op de juiste manier aangepast moeten worden. Duitsland controleert hier ook op en heeft de eerste bedrijven al beboet (het betreft hier Duitse bedrijven). Nederlandse bedrijven komen er tot nu toe vanaf met een geschreven waarschuwing, maar de vraag is hoe lang dit nog zo blijft.

Bij navraag in buurlanden wordt duidelijk dat een ieder de wet rondom toegevoegd water op zijn manier interpreteert. Er zou met de Commissie moeten worden gesproken om het probleem rondom toegevoegd water aan te pakken. Hier is ook naar gevraagd bij de NVWA.

Om de druk bij de NVWA rondom de problematiek in Duitsland te vergroten, zouden bedrijven de waarschuwingen die zij ontvangen uit Duitsland rondom toegevoegd water kunnen delen met het secretariaat van de VIV via secretariaat@visimporteurs.nl.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!