Overzicht vrijhandelsverdragen EU (April 2019)

De EU publiceert met regelmaat het laatste overzicht rondom EU handelsverdragen. In dit overzicht wordt beknopt beschreven welke handelsverdragen er zijn, maar ook wat de status is van lopende onderhandelingen met derde landen. Voor april 2019 zijn er onder andere updates te vinden over onderhandelingen met de Verenigde Staten, Mercosur en Singapore.

Voor de Verenigde Staten wordt aangegeven dat de focus van de mogelijke overeenkomst zal liggen op een handelsverdrag rondom industriële producten. Het betreft hier echter geen agricultuur producten.

De laatste ontwikkelingen rondom handelsverdragen tussen de EU en andere derde landen kunnen terug gevonden worden in het overzicht in de bijlage.

Bijlage: overzicht handelsverdragen EU: April 2019

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!