SIPA presenteert nieuwe website tijdens algemene ledenvergadering

Op 8 mei 2019 vond de algemene ledenvergadering van SIPA plaats in Brussel. Tijdens deze ALV werd de nieuwe SIPA website gelanceerd. Op www.seafoodalliance.org is meer informatie over SIPA en haar leden te vinden. Ook wordt informatie gedeeld over belangrijke onderwerpen in de seafood industrie zoals voedselveiligheid, Europese handel, tarieven en aanvoer.

Binnen de ALV werd verder teruggeblikt naar de SIPA activiteiten in 2018/2019 en het toekomstige werk voor 2019/2020.

In 2018/2019 heeft de Stirling University het SIPA-onderzoek afgerond, dat de feiten rondom de veiligheid van tropische garnalen in beeld brengt en de manier hoe er in de media wordt geschreven over deze productgroep. De uitkomst van het onderzoek is zoals verwacht dat de gezondheidsrisico’s van het eten van garnalen gering zijn. Een consument zal onwaarschijnlijk grote hoeveelheden moeten eten om boven de acceptabele niveaus van blootstelling aan residuen te komen. Het onderzoek heeft geleid tot positieve media aandacht voor de tropische garnaal, met name in de vakbladen. Een samenvatting van het onderzoek is te lezen via deze link.

In 2018/2019 heeft SIPA ook een (financiële) bijdrage geleverd aan het huidige onderzoek naar toegevoegd water in garnalen. Voor de controle op toegevoegd water, wordt door controlerende instanties in EU lidstaten vaak naar de nutriëntensamenstelling van een product gekeken. Controle instanties maken hierbij gebruik van ‘vaste’, vaak te hoge, waardes voor deze nutriëntensamenstelling, terwijl in de praktijk deze ‘vaste’ waarde niet bestaat. Het onderzoek, geleid door het Deutsche Seafood Verband, moet aantonen dat dé nutriëntensamenstelling voor garnalen (maar ook andere visproducten) niet bestaat en dat er meer gesproken moet worden over bandbreedtes. Het onderzoek moet gaan bijdragen aan de herziening van handhaven in lidstaten (waaronder Duitsland) met betrekking tot toegevoegd water. De eerste resultaten worden eind dit jaar verwacht.

Voor 2019/2020 zal hoogstwaarschijnlijk gewerkt gaan worden aan het verkrijgen van meer duidelijkheid over de EU interpretatie rondom verwerkt/onverwerkte visproducten. Ook is het idee om naar de methode rondom het meten van het watergehalte in visproducten te gaan kijken.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!