OCR: Druk tegen nieuw gezondheidscertificaat heeft effect

In voorgaande nieuwsbrieven is gemeld, dat VIV samen met andere (EU) organisaties werkt aan het tegengaan van de voorgestelde extra verplichte velden op de nieuw te introduceren gezondheidscertificaten (CHEDs) afkomstig uit de OCR (Official Control Regulation). Dit naar aanleiding van het door de Commissie gedeelde laatste concept van de uitvoeringsverordening over IMSOC. Door het actief informeren van lidstaten over de beperkingen in het laatste concept van de uitvoeringsverordening over IMSOC, zijn er fors meer bezwaren geuit door EU lidstaten tijdens de afgelopen discussies over dit onderwerp binnen de EU.

De toename in het aantal bezwaren heeft ertoe geleid dat de Commissie alsnog met lidstaten het technisch overleg rondom de uitvoeringsverordening over IMSOC gaat hervatten. De beoogde stemming over deze verordening van 23 en 24 mei as. is daarmee ook uitgesteld.

Er lijkt dus een positieve kentering te zijn ontstaan rondom dit onderwerp. Hopelijk zullen het aantal verplichte velden in de uitvoeringsverordening over IMSOC daadwerkelijk aangepast worden. De VIV zal dit dossier kritisch blijven volgen.

Een fors aantal extra datavelden verplicht stellen, zorgt voor een toegenomen administratieve last, maar kan ook leiden tot meer fouten, welke op hun beurt weer kunnen leiden tot onnodige problemen, vertragingen of zelfs het niet binnenlaten van de geïmporteerde producten.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!