Presentatie Finfish study 2019: Meer aanvoer en visimport nodig

De meest recente ontwikkelingen binnen de EU handel werden na de ALV door Mike Turenhout gepresenteerd aan de hand van de FinFish Study 2019. In totaal was er in 2018 zo’n 16,1 miljoen ton aanbod aan vis- schaal- en schelpdieren in de EU (op basis van levend gewicht), waarvan ruim 59% (9,4 miljoen ton) hiervan werd geïmporteerd. De overige 41% was afkomstig uit EU visserij en aquacultuur. Ruim 80% van de beschikbare visproducten werd binnen de EU gebruikt voor consumptie (12,9 miljoen ton), 14% van de vis- schaal- en schelpdieren werd geëxporteerd naar derde landen (2,2 miljoen ton) en 6% werd gebruikt voor niet- humane consumptie (1,0 miljoen ton).

De totale visconsumptie in de EU nam licht toe (+0,2%) en lag de per capita consumptie met 25,1 kg levend gewicht gelijk aan 2017. De mondiale groei in vraag naar visproducten draagt bij aan de stagnerende beschikbaarheid van vis, schaal- en schelpdieren voor de Europese markt. In 2019 wordt daarom verwacht dat de vraag naar visproducten licht zal afnemen.

De FinFish Study laat zien dat naast het aanbod van seafood uit EU-visserij en EU-aquacultuur, import van essentieel belang is om te voldoen aan de consumptievraag in de EU. De Europese Unie is voor 62,5% afhankelijk van EU import. Zeker de gewilde witvissoorten als Alaska pollak, kabeljauw en koolvis worden zo goed als allemaal geïmporteerd uit derde landen.

EU potentieel voor Whitefish-soorten en schol: Het totaal beschikbare quotum in de EU voor de zeven belangrijkste Whitefish-soorten (kabeljauw, Alaska pollak, heek, koolvis, schelvis, rood-baars en hoki) lag in 2018 op 519 duizend ton. In 2018 was 70% van het beschikbare quotum hiervan benut, resulterend in een onbenut EU potentieel van rond de 150 duizend ton (€233 miljoen euro). Voor schol lag het onbenutte EU potentieel op 90 duizend ton (€220 miljoen euro), vanwege de lage benutting van het quotum ervan in 2018 (43%). De groeiende (mondiale) markt voor vis biedt volop mogelijkheden voor het EU potentieel, mocht dit opgevist worden.

Meer informatie over het aanbod, consumptie en importafhankelijkheid van vis-, schaal-, en schelpdieren in de EU is terug te vinden in de FinFish Study 2019. Deze wordt in de week van 9 december 2019 gepubliceerd en is vanaf half december te raadplegen op de website van AIPCE-CEP. In de bijlage is de presentatie van de FinFish Study 2019 terug te vinden, welke op 27 november 2019 is gepresenteerd tijdens het open gedeelte van de VIV ALV. Ook is in de bijlage een artikel te vinden over de FinFish Study 2019, welke vorige week gepubliceerd was in het vakblad Visserijnieuws.

Bijlage: Presentatie Mike Turenhout: FinFish Study 2019
Bijlage: Artikel FinFish Study 2019 Visserijnieuws

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!