OCR ingegaan op 14 december 2019

Afgelopen maandag, 14 december 2019, is de official controles regulation (OCR) ingegaan. In eerdere nieuwsbrieven hebben we u hierover geïnformeerd. Een van de wijzigingen die is doorgevoerd, betreft een nieuw gezondheidscertificaat voor visserijproducten (CHEP-P). Dit nieuwe certificaat zou per invoering van de OCR gebruikt moeten worden. De Europese Commissie heeft echter laten weten dat tot minimaal de vierde week van januari 2020 ook nog gebruik gemaakt kan worden van het oude CVED-P gezondheidscertificaat.

Door de zorgen die bij verschillende lidstaten waren ontstaan, heeft de Commissie dus besloten om het oude CVED-P certificaat in TRACES Classic ook nog te behouden. Wel wordt aangeraden om over te stappen naar het nieuwe CHED-P gezondheidscertificaat, welke te vinden is in TRACES-NT. Meer informatie over de melding rondom de overgang van TRACES Classic naar TRACES-NT is te vinden in de bijlage.

Voor levende dieren is het wel verplicht om het nieuwe gezondheidscertificaat per 14 december te gebruiken (CHED-A). Dit geldt ook voor plant & plantproducten (CHED-PP) en producten van niet dierlijke origine (CHED-D).

Ter introductie van de OCR heeft de Commissie vorige week vrijdag een conferentie gehouden met als titel – Smarter rules for safer food and plant health -. Guus Pastoor heeft hierbij deelgenomen aan een paneldiscussie om omtrent OCR de belangen van de industrie te behartigen. In deze paneldiscussie heeft Guus Pastoor extra aandacht gevraagd voor de automatiseringsslag die nodig is om IMSOC goed van de grond te krijgen.

Bijlage: Notitie Europese Commissie rondom overgang naar TRACES-NT

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!