Overzicht vrijhandelsverdragen EU (November 2019)

De EU publiceert met regelmaat het laatste overzicht rondom EU handelsverdragen. In dit overzicht wordt beknopt beschreven welke handelsverdragen er zijn, maar ook wat de status is van lopende onderhandelingen met derde landen. Voor november 2019 zijn er onder andere updates te vinden over onderhandelingen met Indonesië, Mercosur en Australië/Nieuw Zeeland.

De meeste aanpassingen in deze update zijn echter klein. Ontwikkelingen in bovengenoemde handelsverdragen zijn nog niet zover, dat deze op korte termijn in werking zullen treden. Voor Mercosur zijn wel de tekst voor het handelsverdrag zo goed als af. Wanneer deze tekst is goedgekeurd door beide partijen (Mercosur en de EU), zal de tekst vertaald worden in al de aanwezige EU-talen, waarna een goedkeuring gezocht zal worden bij de benodigde organen binnen de EU.

De laatste ontwikkelingen rondom handelsverdragen tussen de EU en andere derde landen kunnen terug gevonden worden in het overzicht in de bijlage.

Bijlage: overzicht handelsverdragen EU: November 2019

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!