NVWA presenteert Infographics werkwijze veterinaire import

Het controleproces van de NVWA bij import van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong vanuit landen buiten de EU (‘derde landen’) wordt uitgevoerd volgens Europese wet- en regelgeving en Nederlandse wet- en regelgeving. De NVWA maakt gebruik van een kwaliteitssysteem om te zorgen voor een correcte uitvoering van de controles en daardoor de dier- en volksgezondheid te beschermen. Voor de werkwijze van veterinaire import zijn Infographics opgesteld.

De Infographics zijn een van de producten die als spin-of uit het project ‘verbeteren keurketen Rotterdamse haven’ komen.

Infographics:
     – Werkwijze voor veterinaire import in de haven voor producten van dierlijke oorsprong
     – Werkwijze voor veterinaire import in de luchthaven voor producten van dierlijke oorsprong

De infographics zijn ook terug te vinden op de website van de NVWA, tezamen met informatie over BIP (Border Inspection Point) procedures en voorschriften en het Werkhandboek Buitengrens Inspectieposten en Entrepots.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!