Additionele tarieven op geselecteerde visproducten door VS mogelijk eind september

Zoals eerder gemeld in de nieuwsbrieven van de VIV en de Visfederatie, worden mogelijke additionele heffingen ingesteld door de VS voor visproducten van de EU. Indien geen oplossing gevonden kan worden voor het conflict zullen extra heffingen naar waarschijnlijkheid eind september doorgevoerd worden. Mogelijke heffingen op VS producten zouden dan 6 tot 9 maanden later doorgevoerd kunnen worden.

Op woensdag 26 juni 2019 heeft er een gesprek plaatsgevonden met DG Trade over het EU-VS dispuut. DG trade gaf aan dat de producten in de door de VS voorgestelde lijst mogelijk eind september voorzien zullen worden van een extra heffing, wanneer er geen oplossing gevonden wordt voor het huidige conflict tussen de EU en de VS. De totale waarde van de heffingen zou overeen moeten komen met een bedrag van rond de 11 miljard dollar. Achter de schermen zijn de VS en EU echter bezig aan een overeenkomst, welke nog een positieve uitwerking kan hebben op het huidige dispuut.

Wanneer additionele VS heffingen op EU producten worden doorgevoerd, worden ook additionele EU heffingen verwacht op VS producten. Additionele heffingen op VS producten in de door EU voorgestelde lijst zouden dan 6 tot 9 maanden na de additionele VS heffingen worden verwacht. Tijdens het gesprek met DG Trade werd duidelijk dat goede argumentatie noodzakelijk is om producten van de voorgestelde lijst af te krijgen. Visproducten waar alternatieve bronnen voor beschikbaar zijn bijvoorbeeld, zullen niet snel van de voorgestelde lijst afgehaald worden. VIV-leden wordt nogmaals gevraagd eens kritisch te kijken naar de producten die zij importeren vanuit de VS en goed te argumenteren, waarom een extra heffing een slechte keuze zou zijn.

Hopelijk komt het niet tot de extra voorgestelde heffingen. De EU en VS zijn achter de schermen druk bezig aan een overeenkomst, waarbij onder andere gekeken wordt naar tarieven op industriële goederen, energie, sojabonen, het tegengaan van destructieve subsidies. Als er een overeenkomst bereikt wordt, dan is de kans aanwezig dat er een oplossing komt voor het huidige dispuut en de additionele tarieven komen te vervallen.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!