Kinderziektes nog steeds niet uit nieuw gezondheidscertificaat OCR

Afgelopen maand zijn er veel problemen ontstaan bij de invoer van containers vis uit derde landen (met name China) in Nederland en andere EU lidstaten. De oorzaak hiervoor is het nieuwe CHED-P gezondheidscertificaat, dat geïntroduceerd is bij het in werking treden van de officiële controle verordeningen (OCR) in december. Doordat de certificaten vaak niet correct ingevuld zijn, worden zendingen niet toegelaten op Europees grondgebied totdat de certificaten gecorrigeerd zijn. Intensieve communicatie tussen Nederlandse importeurs/expediteurs en de derde landen heeft ertoe geleid dat certificaten sneller en vaker voldoen aan de juiste eisen. Echter, ondanks de intensieve communicatie met de verschillende derde landen zijn de kinderziektes nog steeds niet allemaal eruit.

Door de aanwezigheid van bovengenoemde kinderziektes kunnen containers nog steeds problemen ondervinden. De VIV heeft de NVWA gevraagd om enige coulance rondom dit dossier. De problemen met het gezondheidscertificaat zorgen namelijk voor extra druk bij de inspecteurs, expediteurs en importeurs, extra kosten voor de importeurs en vertraging van de producten voor de klanten van de importeurs. Dit is ook terug te zien in de gemiddelde doorlooptijd voor de documenten controle (d-controle) in Rotterdam, die fors is toegenomen.

De NVWA heeft aangegeven dat coulance bij het uitvoeren van een d-controle weinig nut zal hebben, omdat containers bij het uitvoeren van de overeenstemmingscontrole later in het proces alsnog aangehouden zullen worden. De op het certificaat ontbrekende informatie blijft volgens de NVWA echter noodzakelijk. De NVWA heeft wel aangegeven dat ze coulant willen omspringen met de termijn waarbinnen eventueel vervangende certificaten ingediend kunnen worden.

Als VIV vinden we de coulance die geboden wordt door de NVWA mager. We begrijpen dat het van belang is dat gezondheidscertificaten op een juiste manier worden ingevuld, maar zien ook de problemen die de introductie van een nieuw gezondheidscertificaat met zich meebrengt. We hebben FENEX (de brancheorganisatie van expediteurs) en het Agrarisch Import Platform (AIP) gevraagd mee te denken in dit dossier en proberen samen op te trekken naar de NVWA en te kijken of er nog mogelijkheden zijn om beter om te kunnen gaan met de nog aanwezige problemen rondom het nieuwe gezondheidscertificaat.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!