EU IUU coalitie vergelijkt importcontrolesystemen die gericht zijn op het tegengaan van illegale visserij in top drie seafood landen

Tijdens de marktadviesraad van vorige week heeft de EU IUU coalitie (Oceana, WWF, EJF, PEW en Nature Conservancy) haar meest recente rapport gepresenteerd, waarin de importcontrolesystemen gericht op het bestrijden van IUU visserij van de top drie seafood landen met elkaar worden vergeleken. Het betreft hier de EU, VS en Japan. Het rapport is terug te vinden via deze link.

Het rapport beschrijft 17 aanbevolen ‘Key Data Elements’ (KDE’s) en vergelijkt de verschillende importsystemen met elkaar aan de hand van deze KDE’s. Deze KDE’s omvatten onder andere de vlag van het vaartuig, het vangstgebied, het nummer van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO-nummer), vismachtigingen, loshavens en vangstmethoden.

Het rapport geeft aan dat verschillende importcontrolesystemen beter op elkaar afgestemd kunnen worden, wanneer deze met elkaar vergeleken worden. Volgens het rapport kan een betere afstemming van deze systemen mogelijkheden bieden tot betere harmonisatie en informatie-uitwisseling tussen de grootste seafood landen ter wereld.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!