Alaska koolvis in de EU

Alaska koolvis (Theragra chalcogramma), ook wel Alaska pollak genoemd, is een van de populairste witvissoorten voor consumptie in Nederland en de EU. Al de Alaska koolvis wordt geïmporteerd vanuit derde landen.

Het overgrote deel van de geïmporteerde Alaska koolvis (93%-94%) bestaat uit bevroren filets. De totale import in 2018 lag met ruim 912 duizend ton (Whole Fish Equivalents = WFE), 7% hoger dan in 2017 (856 duizend ton; figuur 1).

Figuur 1: Derde landen import Alaska koolvis EU, jaar 2012-2019 (jan-nov). Bron: Eurostat.

Alaska koolvis kwam in 2018 met name uit China (40%), VS (40%) en Rusland (19%) (figuur 2). Waar de aanvoer uit China en VS redelijk gelijk bleef, nam de aanvoer uit Rusland fors toe in 2018 (+45% ten opzichte van 2017). Met name de toegenomen beschikbaarheid van MSC gecertificeerde Alaska koolvis uit Rusland heeft bijgedragen aan deze forse toename.

Figuur 2: EU importeurs en derde landen exporteurs voor Alaska koolvis, jaar 2018. Bron: Eurostat.

Duitsland was de belangrijkste importeur (46%) van Alaska koolvis in 2018, gevolgd door Frankrijk (14%), Polen (12%) en Nederland (8%). Deze landen zijn ook de landen, waar de meeste Alaska koolvis wordt geconsumeerd.

De visverwerkende industrie kan gebruik maken van een Autonoom Tarief Quota (ATQ) voor Alaska koolvis, wanneer deze geïmporteerd wordt voor verwerking. Deze ATQ biedt de mogelijkheid om het product onder 0% invoertarief te importeren in de EU. Het huidige quotum ligt op 320.000 ton Alaska koolvis per jaar. Alaska koolvis wordt onder andere in blokken geïmporteerd, waarna ze gezaagd worden binnen de EU voor onder andere de productie van kibbeling.

Alaska pollak wordt ook gebruikt als bron voor surimi. Importvolumes van Alaska pollak voor surimi zijn in deze handelsstatistieken niet meegenomen.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!