ATQ voorstel AIPCE-CEP voorgelegd aan Commissie

Afgelopen weken hebben we samen met verschillende leden van AIPCE-CEP hard gewerkt aan het AIPCE-CEP voorstel voor Autonome Tarief Contingenten (ATQs) 2021-2023. In het voorstel zijn de gewenste quota met de daarbij behorende argumentatie beschreven. Zo ook het voorstel voor een toename van het platviscontingent en het toevoegen van Modified Atmosphere Packaging (MAP) aan meerdere productgroepen.

Het voorstel beschrijft niet alleen een verhoging van het platvisfilet contingent van 10.000 ton naar 20.000 ton, maar ook een introductie van een nieuw contingent “platvis heel” van 20.000 ton. Door het aanbod van platviscontingenten te verhogen, kan de verminderde beschikbaarheid van de Europese aanvoer gecompenseerd worden.

MAP wordt alleen gezien als verwerkingsstap voor garnalen binnen de huidige ATQ regelgeving. Voor overige productgroepen wordt dit nog niet geaccepteerd. In het nieuwe voorstel wordt gevraagd MAP als verwerkingsstap uit te breiden voor verschillende witvissoorten en rivierkreeftjes. Dit, omdat de markt voor MAP producten binnen de EU steeds verder groeit en deze activiteit hierdoor veelvuldig wordt toegepast.

Een totaaloverzicht van het ATQ voorstel vanuit AIPCE-CEP kan teruggevonden worden in de bijlage. Dit voorstel hebben we ook gedeeld met het Ministerie van LNV. Het Ministerie heeft de door ons voorgestelde quota overgenomen en gedeeld met de Europese Commissie. Op basis van de input van lidstaten en relevante organisaties als AIPCE-CEP zal de Europese Commissie op korte termijn komen met haar eerste ATQ voorstel. Zodra deze bekend is, zullen we deze delen met onze leden.

Bijlage: ATQ voorstel AIPCE-CEP

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!