Problemen gezondheidscertificaat door OCR

Afgelopen weken zijn er veel problemen ontstaan bij de invoer van containers vis uit met name India en China in Nederland (en waarschijnlijk andere EU landen). Dit naar aanleiding van het gebruik van het nieuwe CHED-P gezondheidscertificaat, dat geïntroduceerd is bij het in werking treden van de officiële controle verordeningen (OCR) in december. Certificaten blijken niet op de juiste manier ingevuld te zijn, waardoor containers aan de Europese grens tegengehouden worden totdat de certificaten op de juiste manier aangepast zijn.

Veel derde landen, zoals China en India, werken (nog) niet met Traces-NT, maar met een word-document om het gezondheidscertificaat in te vullen in plaats van CHED-P. Het komt hierdoor voor dat informatie mist op de gezondheidscertificaten. Op dit moment zijn er al meerdere tientallen containers tegengehouden hierdoor. Dit zorgt voor extra druk bij de inspecteurs, expediteurs en importeurs, extra kosten voor de importeurs en vertraging van de producten voor de klanten van de importeurs.

Naar aanleiding van dit probleem hebben we contact opgenomen met de NVWA. We hebben de NVWA gevraagd of er een oplossing op korte termijn gerealiseerd kan worden, waarbij met meer coulance geacteerd kan worden op de problemen met de nieuwe gezondheidscertificaten. Daarnaast hebben we gevraagd of de NVWA/Brussel actief druk kan uitoefenen op derde landen om toch gebruik te maken van Traces-NT, zodat toekomstige certificaten beter gecontroleerd kunnen worden.

Op dit moment hebben we begrepen, dat containers nu in opslag mogen staan in plaats van aan de stekker. Dit, totdat de juiste certificaten aangeleverd zijn. De NVWA is nog steeds bezig met dit dossier en heeft aangegeven maandag verder op dit dossier terug te komen.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!