Coronavirus en voedselveiligheid

De uitbraak van het 2019-nCoV coronavirus in China zorgt voor verschillende vragen vanuit de industrie. In de vorige nieuwsbrief zijn we ingegaan op de vraag of zendingen van veterinaire producten uit dit land mogelijk vastgehouden kunnen worden aan de grens. In deze VIV nieuwsbrief leggen we de nadruk op voedselveiligheid.

Via de FNLI hebben wij te horen gekregen dat het RIVM een uitspraak heeft gedaan over de relatie van het Corona-virus en voedselveiligheid. Op de website van het RIVM is de meest recente informatie te vinden over de uitbraak. Het RIVM stelt “Wij gaan er vanuit dat er in Nederland geen verspreiding plaats kan vinden van dier op mens, ook niet via het voedsel dat hier gegeten wordt. Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om ‘in leven te blijven’ en te groeien. Dat kan niet in voedsel.”

Het RIVM doet een heldere verklaring uitgaan over het risico van pakketjes uit China: “Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Andere coronavirussen verspreiden zich niet op deze manier en we hebben geen reden om aan te nemen dat dit voor dit nieuwe coronavirus anders is.”

De NVWA volgt het officiële EU-advies dat uitgegeven wordt rondom het 2019-nCoV coronavirus, welke beschikbaar is via de volgende link: https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus. Op dit moment (13 februari 2020) bevat het advies procedures met betrekking tot de gezondheid van reizigers en bemanning, maar geen procedures met betrekking tot de invoer van voedsel.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!