Commissie publiceert informatiedocument over CATCH op website

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief, zal na de herziening van de Controle Verordening (EG) nr. 1224/2009 het digitaal invoeren van vangstcertificaten in het nieuwe EU systeem CATCH verplicht gaan worden. De Commissie heeft op haar website een informatiedocument geplaatst, waarin meer informatie gegeven wordt over CATCH en het tijdspad ervan.

Het informatiedocument over CATCH is te raadplegen via deze link.

CATCH is opgenomen als onderdeel van de herziening van de Visserij Controle Verordening (aanpassing van artikel 12 van de EU IUU verordening). Tot de goedkeuring van het voorstel (dat wordt verwacht in 2020/2021) zal het IT-systeem op vrijwillige basis gebruikt kunnen worden.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!