Douane geeft informatie over voorwaarden invoerrechten rondom handelsakkoord EU-Singapore

Sinds de inwerkingtreding van dit handelsakkoord op 21 november 2019 heeft Singapore alle invoerrechten op EU-producten afgeschaft. Ook heeft de EU-invoerrechten op de meeste producten uit Singapore afgeschaft. De douane heeft een mededeling gepubliceerd met daarin informatie over de voorwaarden die in acht moeten worden genomen om gebruik te kunnen maken van het handelsakkoord. Zo wordt onder meer informatie gegeven over oorsprongsregels en bewijs van oorsprong. De mededeling is te vinden in de bijlage van dit artikel.

Informatie over de invoerrechten die gelden onder het handelsakkoord van de EU met Singapore, en overige import- en exporteisen, vindt u in de Market Access Database van de Europese Commissie.

Bijlage: Mededeling Douane handelsakkoord EU-Singapore

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!