SIPA afvaardiging bij elkaar om te praten over toegevoegd water in visproducten

Op vrijdag 5 juli kwam een SIPA afvaardiging bij elkaar in Amsterdam om te praten over mogelijke acties, die SIPA zou kunnen uitvoeren wat betreft de problematiek rondom het nettogewicht en toegevoegd water in vis, schaal- en schelpdieren. Aansluitend aan het overleg werd een presentatie gegeven door Dr. W. Steven Otwell van de University van Florida over mogelijke manieren hoe om te gaan met toegevoegd water in garnalen.

Met het overleg probeert SIPA een eerlijkere handelsomgeving te creëren voor handelaren en consumenten. Dit zou mogelijk bereikt kunnen worden door betere regelgeving en handleiding omtrent het labelen van water; een eerlijk, wetenschappelijk robuust testprotocol voor het watergehalte dat handhaving mogelijk maakt; en EU-brede handhaving.

Brutogewicht/ Nettogewicht

Een van de lopende problemen is de interpretatie van Regelgeving 1169/2011 rondom het declareren van het nettogewicht. De markt wordt overstroomd met productverpakkingen die in strijd zijn met de verordening, omdat ze (ook) het brutogewicht aangeven. Dit probleem is niet alleen zichtbaar bij visproducten, maar ook in andere agroproducten. Gesuggereerd werd tijdens het overleg om SIPA een dossier met fotografisch bewijsmateriaal te laten samenstellen, waaruit duidelijk wordt dat de interpretatie van de regelgeving te wensen overlaat. Dit dossier zou dan gepresenteerd kunnen worden aan de Commissie.

Ondergewicht in vis, schaal- en schelpdieren

Tijdens het overleg werd ook gekeken hoe de problematiek rondom het ondergewicht in vis, schaal- en schelpdieren aangepakt zou kunnen worden. Eerste ideeën voor een mogelijk onderzoek naar ondergewicht werden gedeeld met elkaar. SIPA zou een onderzoek moeten uitvoeren naar de ondergewichtproblematiek in vis, schaal- en schelpdieren, waarbij bemonstering en analyse van producten als garnalen en inktvis zouden zouden moeten worden uitgevoerd.

Presentatie Dr. W. Steven Otwell

Dr. Steven Otwell van de Universiteit van Florida gaf de afvaardiging van SIPA zijn kijk op de kwestie toegevoegd water. De presentatie van de heer Otwell is terug te vinden in de bijlage van dit artikel.

Bijlage: Presentatie Steven Otwell

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!