NVWA en bedrijfsleven werken aan snellere importprocedures haven Rotterdam

De NVWA gaat samen met de bedrijven in de Rotterdamse haven maatregelen nemen om de verplichte importkeuring en de doorstroming van goederen sneller te laten verlopen. Dit naar aanleiding van het onderzoek naar de efficiëntie van de keurketen in de Rotterdamse haven. Komend jaar zal de focus liggen op de zes belangrijkste aanbevelingen die uit het onderzoek naar boven zijn gekomen.

Het betreft hier de zes meest kansrijke aanbevelingen:
        1.      Verder verhogen kwaliteit aangeleverd papierwerk
        2.     Verbetering digitale processen
        3.     Verbetering lab-proces (bijv. private labs voor extra capaciteit)
        4.     Ruimere openingstijden keurpunten
        5.     Opslagmogelijkheden op maat bij aanhouding
        6.     Dynamische planning o.b.v. verwacht controleregime

Uit het onderzoek, waar VIV input op heeft geleverd in een vis-specifiek overleg, blijkt dat bijna 40% van de partijen in de haven van Rotterdam later wordt gelost dan de eerder opgegeven aankomstdatum. Ook zijn er duidelijke piekmomenten bij keurpunten vastgesteld.

Rotterdam is een belangrijke aanlandingshaven voor agrarische en andere producten die via een keurpunt het grondgebied van de EU binnenkomen. De publiek private samenwerking in de keurketen is gebaat bij een snellere en betere doorstroming van veterinaire goederen.

Bijlage: Eindrapportage Verbetermogelijkheden keurketen haven Rotterdam

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!