RASFF

In de bijlage vindt u het overzicht van de RASFF meldingen bijgewerkt van 08-11-2019 tot 22-11-2019. Bijlage: RASFF meldingen

lees meer

Op woensdag 27 november a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV). Wij willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze ALV, evenals de aansluitende borrel met goed vullende hapjes. De ALV zal starten om 14:30 met inloop vanaf 14:00. Tijdens het openbare gedeelte zal voedingsjungle

lees meer

Op 8 november heeft de Europese Raad het groene licht gegeven voor het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Singapore. Het vrijhandelsverdrag zal eind november in werking treden. Het nieuwe handelsverdrag zorgt ervoor dat de invoertarieven voor producten uit Singapore weggenomen worden. De handel in vis tussen Singapore en de EU/Nederland is niet groot. Met name

lees meer

De official controles regulation (OCR) gaat per 14 december a.s. in. We hebben hierover eerder bericht: het gaat om een samenvoeging van allerlei controle verordeningen inéen alles omvattende nieuwe verordening: Verordening 2017/625.Het lijkt er op dat de meeste delen op tijd klaar zullen zijn, maar er zijn nog een aantal uitvoeringsverordeningen niet gepubliceerd. Deze uitvoeringsverordeningen

lees meer

De afgelopen weken is er in Duitsland veel rumoer ontstaan nadat een landelijk onderzoek uitwees dat in verschillende partijen vis een te hoge waarde aan chloraat was aangetroffen. Dit heeft ertoe geleid dat verschillende partijen op de RASFF-lijst zijn komen te staan (8 meldingen afgelopen maand) en de vis van de markt is gehaald. De

lees meer

In 2019 is duidelijk geworden dat de NVWA strenger is gaan controleren op de hygiënewetgeving met behulp van vangstcertificaten. Uit een vangstcertificaat kan afgeleid worden of de gebruikte productieschepen van de importerende partij seafood op de lijst van erkende inrichtingen (DG-sanco-lijst) hoort te staan of niet. Onlangs is geconstateerd dat vangstcertificaten afkomstig van Indonesië dezelfde

lees meer

RASFF

In de bijlage vindt u het overzicht van de RASFF meldingen bijgewerkt van 25-10-2019 tot 08-11-2019. Bijlage: RASFF meldingen

lees meer

Op vrijdag 29 juni 2018 is door een breed scala aan stakeholders, waaronder de Federatie van de Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het IMVO Convenant Voedingsmiddelen getekend. Hiermee hebben de leden van de FNLI zich gecommitteerd om binnen 5 jaar IMVO-risicomanagement uit te voeren. De VIV is via de Visfederatie lid van de FNLI waardoor de

lees meer

De Europese Commissie heeft een nieuwe stap gezet in de strijd tegen illegale visserij door Ecuador een gele kaart te geven. Ecuador laat tekortkomingen zien met betrekking tot het vermogen om te voldoen aan de in het kader van het zeerecht vastgestelde normen voor vlaggen-, haven- en marktstaten. Door de gele kaart wordt Ecuador aangemoedigd

lees meer

Op dit moment is SIPA foto’s aan het verzamelen van seafood verpakkingen waarop alleen het brutogewicht of het bruto en nettogewicht van het product op de verpakking gemeld wordt. Het betreft hier verpakkingen van producten die te vinden zijn op de EU markt. Door een dossier op te bouwen met dit soort foto’s probeert SIPA

lees meer

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!