Europese Raad keurt handels- en investeringsverdrag Vietnam goed

Vorige week dinsdag hebben de Ministers in de Europese Raad overeenstemming bereikt over het EU-Vietnam handels- en investeringsverdrag. Op 30 juni 2019 hebben EU-Commissaris Malmström en de Roemeense Minister van Industrie, Handel en Ondernemerschap Stefan-Radu Oprea namens de EU de overeenkomst getekend in Hanoi. Nu het handels- en investeringsverdrag door de EU en Vietnam is getekend, kan het ter goedkeuring aan het Europees Parlement worden voorgelegd.

Zodra het Europees Parlement zijn instemming heeft gegeven, kan de handelsovereenkomst officieel door de Europese Raad worden gesloten. De EU hoopt dat het handels- en investeringsverdrag binnen enkele maanden in werking kan treden.

Bij het in werking treden van het EU-Vietnam handelsverdrag zullen 99% van de importtarieven geëlimineerd worden en niet tarief afhankelijke barrières zullen verminderd worden. De overeenkomsttekst en veranderingen in handelstarieven zijn terug te vinden
via 
deze link.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!