Coronavirus en internationale handel

De uitbraak van het 2019-nCoV coronavirus in China zorgt voor verschillende vragen vanuit de industrie of zendingen van veterinaire producten uit dit land mogelijk vastgehouden kunnen worden aan de grens.

Tot nu toe laat de NVWA weten dat er helemaal geen beperkingen zijn op import van veterinaire producten uit China. Er is op dit moment geen sterk bewijs dat de verspreiding van het virus via voedsel in verband gebracht kan worden. Dit hoeft echter niet te betekenen dat er geen beperkingen zullen komen in de toekomst.

De NVWA volgt het officiële EU-advies dat uitgegeven wordt rondom het 2019-nCoV coronavirus, welke beschikbaar is via de volgende link: https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus. Op dit moment (3 februari 2020) bevat het advies procedures met betrekking tot de gezondheid van reizigers en bemanning, maar geen procedures met betrekking tot de invoer van voedsel.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!