Nieuws

Op 4 augustus 2017 zal er geen nieuwsbrief van de Vereniging van Visimporteurs verschijnen in verband met vakantie. Op 18 augustus 2017 zal de volgende nieuwsbrief van de Vereniging van Visimporteurs weer verzonden worden. De RASFF meldingen zullen dan ook samengevat worden van de gehele periode dat er geen nieuwsbrief is geweest.

lees meer

De Europese Commissie heeft het document met de stand van zaken van de onderhandelingen van de handelsovereenkomsten met derde landen geüpdatet. Dit document is van juni 2017 hierdoor is nog niet meegenomen dat de onderhandelingen tussen de EU en Japan zijn afgerond. Ook wordt er niet in vermeld dat de ingangsdatum van CETA is opgeschoven.

lees meer

 In de afgelopen nieuwsbrief hebben we u bericht over super chilling voor transport per vliegtuig. Wij hebben de NVWA gevraagd om meer informatie omtrent de onderzoeken die ze hiervoor uitvoeren. Helaas hebben we hier geen duidelijk antwoord op gehad. De NVWA heeft aangegeven dat alle invoer van Nijlbaars in Europa momenteel onderzocht wordt, maar dat

lees meer

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!