Termijn indiening vangstcertificaten   

Er wordt sinds 15 januari 2017 door de NVWA gecontroleerd op het aanwezig zijn van vangstcertificaten voor alle binnenkomende lading vanuit derde landen. In de regelgeving staat vermeld dat alle vangstcertificaten 3 werkdagen voor aankomst van het schip overlegd dienen te worden aan de NVWA. Vanuit het bedrijfsleven is er direct aangegeven dat gezien de korte transittijd van de lijndienst schepen vanuit Noorwegen deze termijn niet in alle gevallen haalbaar is.

Hierop is er door het NVWA een clausule toegevoegd aan de procedure waarin staat:
‘Wanneer de tijd tussen het moment van laden en de plaats van binnenkomst in Nederland geen drie werkdagen bedraagt, kan van deze vastgestelde termijn afgeweken worden’. 
Ons inziens zou dit dus inhouden dat wanneer een schip op vrijdag in het zuiden van Noorwegen laadt en het bedrijf het vangstcertificaat gedurende het weekend ontvangt en doorstuurt naar de afdeling IUU,  zij nog lostoestemming moeten kunnen krijgen voor maandagochtend. De afdeling IUU geeft aan dat de lidstaten zelf mogen bepalen hoe ze hiermee omgaan en dat de afdeling IUU geen medewerkers beschikbaar stelt voor controle na vrijdagmiddag 1500 uur en in het weekend. Wij horen geluiden dat dit problemen oplevert bij vis dat uit derde landen via Noorwegen naar Nederland komt. Voor Noorse vis is er een elektronisch documentensysteem en dan speelt dit probleem niet.

Eind september zullen wij dit punt met de NVWA bespreken tijdens het clusteroverleg van het Agrarisch Import Platform (AIP). Graag horen wij daarom of er meer leden zijn die hier problemen mee ondervinden. U kunt dit melden via secretariaat@visimporteurs.nl 

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!