Nieuws

Zoals aangegeven in eerdere nieuwsbrieven, zal na de herziening van de Controle Verordening (EG) nr. 1224/2009 het digitaal invoeren van vangstcertificaten in het nieuwe EU systeem CATCH verplicht gaan worden. Dit moet als voordeel hebben, dat IUU document controle en eventuele verificaties sneller kunnen verlopen. CATCH zal echter ook leiden tot extra (administratieve) lasten voor

lees meer

RASFF

In de bijlage vindt u het overzicht van de RASFF meldingen bijgewerkt van 24-05-2019 tot 07-06-2019. Bijlage: RASFF meldingen

lees meer

Zoals eerder gemeld in de nieuwsbrief van de VIV, worden mogelijke additionele importheffingen ingesteld door de Commissie voor producten uit de Verenigde Staten. Aanleiding voor deze mogelijke additionele importheffingen is het geschil tussen de EU en VS met betrekking tot EU-subsidies voor de civiele luchtvaart. Naar aanleiding hiervan heeft AIPCE-CEP, in samenwerking met de Visfederatie/VIV,

lees meer

Op 4 juni 2019 heeft WTO haar jaarrapport gepubliceerd. Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van de activiteiten van de organisatie in 2018 en begin 2019. In het jaarrapport wordt duidelijk dat toenemende handelsspanningen, handelsrestricties en economische onzekerheden hebben geleid tot uitdagingen voor de wereldhandel in 2018. Dit heeft effect (gehad) op de groei in

lees meer

Op woensdag 6 juni heeft de zogenoemde EU IUU coalitie (EJF, Oceana, the Nature Conservancy, PEW en WWF) een bijeenkomst georganiseerd over IUU en de rol van RFMO’s (Regional Fisheries Management Organisations). Tijdens de bijeenkomst werd het rapport ‘Achieving Transparency and combating IUU fishing in RFMOs’ gepresenteerd en werden aanbevelingen gedaan hoe transparantie en anti-IUU

lees meer

Voordat een derde landen producent visproducten kan exporteren naar de EU, moet deze eerst goedgekeurd worden door de EU. Wanneer het bedrijf goedgekeurd is, wordt deze opgenomen op de EU lijst met goedgekeurde ondernemingen. Deze lijst is te raadplegen via de website van de EU en kan gebruikt worden door EU importeurs om te controleren

lees meer

De lijst van EU goedgekeurde veterinaire inspectieposten aan de grens (Border Inspection Points; BIPs) wordt enkele keren per jaar opnieuw beoordeeld. BIPS bevinden zich in EU lidstaten, maar ook in IJsland, Noorwegen en Zwitserland. In dit artikel wordt aangegeven waar de meest recente BIP lijsten te vinden zijn. Voor EU goedgekeurde BIPs in EU-landen is

lees meer

Op 9 mei 2019 heeft het WWF (World Wide Fund for Nature) een evenement georganiseerd in het Atomium (Brussel) tijdens de Global Seafood Expo (GSE). Tijdens dit evenement kwamen seafood experts, seafood bedrijven en vertegenwoordigers van de Commissie bij elkaar om het te hebben over traceerbaarheid en transparantie binnen de seafood keten. De presentaties, die

lees meer

RASFF

In de bijlage vindt u het overzicht van de RASFF meldingen bijgewerkt van 10-05-2019 tot 24-05-2019. Bijlage: RASFF meldingen

lees meer

Noorwegen wordt geteisterd door algenbloei, dat zorgt voor forse sterfte van de Noorse Kweekzalm. De laatste berichten geven aan dat Noorwegen al meer dan 20.000 ton aan oogstvolume kwijt is geraakt. Waar Noorwegen de laatste jaren de oogstvolumes van zalm zag stijgen met meer dan 6%, wordt er voor dit jaar dus geen stijging verwacht.

lees meer

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!