Overzicht intensified official controls in Traces (12-10-2021)

De NVWA presenteert met regelmaat een overzicht van welke land/product/bedrijfscombinaties van producten van dierlijke oorsprong onder een verscherpt controleregime vallen aan de buitengrens van de Europese Unie. Het betreft verscherpte controles o.b.v. Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1873.

Hierbij dienen minimaal 10 opeenvolgende zendingen van dezelfde herkomst (land/bedrijf) te worden onderzocht, waarbij de zending wordt aangehouden in afwachting van het onderzoeksresultaat. Wanneer van 10 (of meer) zendingen, waarvan het gezamenlijke gewicht minimaal 10 keer het gewicht van het originele certificaat (lot 0) is, de onderzoeksresultaten bevredigend zijn, wordt de versterkte controle opgeheven.

In het overzicht wordt per land van oorsprong aangegeven welke verscherpte controles er van kracht zijn.

Bijlage: Overzicht intensified official controls in Traces – 12 oktober 2021

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!